Creatieve vertalingen

Creatieve vertalingen vragen om creatieve oplossingen. Geen tekst is hetzelfde, dus bespreek ik graag samen met u wat u belangrijk vindt aan uw tekst, wat uw wensen zijn voor de vertaling en hoe u zich het eindproduct voorstelt.

Enkele voorbeelden van creatieve teksten met hun eigen vereisten aan een vertaling:

  • scripts voor reclamespots: hierbij is het, onder andere, belangrijk om de toon en stijl van uw bedrijf te treffen, rekening te houden met de tijdsduur van de gesproken tekst of ondertitels en te zorgen dat de tekst memorabel is. Vaak moet de tekst overeenkomen met beelden op het scherm.
  • brochures: ook hierin is het belangrijk de toon en stijl van uw bedrijf te treffen, maar vaak minder belangrijk hoe lang de vertaling is. Het is belangrijk te zorgen voor helder, overtuigend taalgebruik dat de nadruk legt op uw verkoopargumenten. In brochures is meestal meer ruimte om met informatie, woordgrapjes e.d. te schuiven, waardoor de tekst flexibeler kan worden aangepast aan uw doelpubliek.
  • proza en gedichten: bij literaire teksten is het belangrijk dat niet de algemene stijl van een bedrijf, maar de zeer specifieke persoonlijke stijl en toon van de auteur wordt behouden. En dat zo, dat deze door het doelpubliek op dezelfde manier wordt ervaren als door het lezerspubliek van de oorspronkelijke tekst. Voor deze vertalingen is een diepgaande analyse van de brontekst nodig en voeling met de stijl van de auteur.